Horolezectví

Podmínky pro vstup na horolezeckou stěnu ve sportovní hale Vamberk

Vstup na horolezeckou stěnu je podmíněn řádným členstvím v Horolezeckém oddíle TJ Baník Vamberk, v časech tomu pro oddíl vyhrazených a řídí se Stanovami oddílu a Pravidly pro lezení na horolezecké stěně.

Členství v horolezeckém oddíle TJ Baník Vamberk

Členem oddílu se může stát jakýkoliv zájemce, který předloží podepsanou přihlášku s podepsanými pravidly a stanovami oddílu a zaplatí členský příspěvek

Odpovědi na základní otázky

Kolik stojí členství v oddílu?
Celoroční členství vyjde na 800kč/dospělý, 350kč děti + senioři nad 60 let. Z těchto peněz je 600 Kč, respektive 250 Kč do Baníku a zbytek do oddílu.

Kolik stojí členství v oddílu?
Na účet Baníku: 244493868/0600 (VS: rodné číslo člena, Zpráva pro příjemce:  jméno člena a oddíl). Při odesláni, prosím o informaci na email oddílu, nebo na telfon V. Damaška.

Jak a kam zaslat přihlášku?
Vyplněnou podepsanou přihlášku spolu s podepsanými stanovami horolezeckého oddílu a pravidly pro lezení na horolezecké stěně můžete nejpohodlněji odevzdat v prodejně látek na náměstí ve Vamberku a ideálně oscanovanou zaslat na adresu horolezci@banikvamberk.eu následně Vás budeme kontaktovat s pokyny pro uhrazení členství.

Kdy lze na stěnu chodit a jak se do haly dostanu?
Lezeckou stěnu lze využívat v časech pro to vymezených dle rozpisu v sekci “Soubory”. Je potřeba počítat s tím, že oddíl nemá vymezenou halu nikdy pouze pro sebe a potkává se ve sportovní hale s ostatními sporty. Klíč od sportovní haly má oddíl pouze jeden a jinak nebude. Systém půjčování klíčů bude postupně vyvýjen.

Bude horolezecký kroužek?
Do budoucna určitě ano. Předpokladem pro tuto činnost je, že v klubu bude ochotný instruktor kroužek vést.

Proč nelze chodit na stěnu kdykoli?
Stěna je ve sportovní hale, kde se střídá mnoho sportů. Není to soukromý objekt a není provozována na soukromé bázi jako např.stěny v HK či Pardubicích.

Mohou na stěnu děti?
Ano, ale vždy v doprovodu zákonného nebo pověřeného zástupce. Více viz Stanovy horolezeckého oddílu.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Napište nám